Wprawdzie w listopadzie nietoperze jeszcze nie zapadły w „sen”, wykazują niekiedy nawet sporą aktywność, ale już gdzieś poza koloniami rozrodczymi. Ten okres wykorzystywany jest na poprawę stanu siedlisk letnich. Zespół projektu LIFE Podkowiec+ ma pełne ręce roboty przy pracach dostrajających schronienia do potrzeb nietoperzy. (więcej…)
Po raz 26. polscy chiropterolodzy zebrali się na konferencji poświęconej badaniom i ochronie nietoperzy. W programie znalazły się tradycyjne referaty i postery, ale także moderowane dyskusje (więcej…)
Kościół Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej to drewniana, zabytkowa świątynia z XVIII wieku. Jej poddasze zamieszkuje kolonia podkowca małego, licząca kilkadziesiąt osobników. Pojawiają się także pojedyncze nocki orzęsione.

W wieży kościoła znajdują się małe okienka, dotychczas zabezpieczone przed dostępem ptaków siatką, z otworem umożliwiającym wlot nietoperzy. Takie rozwiązanie ma jednak pewne wady – do środka dostaje się dużo światła, a krawędzie siatki są niebezpieczne dla nietoperzy, które mogą zranić się podczas przelotu przez taki otwór. Dlatego okienka zyskały nowe, profesjonalne zabezpieczenie w postaci pomalowanych na ciemno korytek, skierowanych wylotem ku górze. W ten sposób ograniczony jest zarówno dostęp ptaków jak i światła. Zyskuje również wygląd okienek, z zewnątrz daje to efekt ciemnego wnętrza. Pochyłe korytka zmniejszają też możliwość wpadania do środka deszczu i śniegu.

Na strychu dokonano kilku dalszych zmian. Zamocowano folię ułatwiającą zbieranie guana, przepierzenia poprawiające warunki termiczne i redukujące dostęp światła oraz zapadnię, uniemożliwiającą dostęp do części pomieszczeń czworonożnym drapieżnikom. Takie urządzenie zespół projektu nazwał anty-kuną.

Obecny budynek kościoła w Cieklinie powstał na przełomie XIX i XX stulecia i zastąpił wcześniejsze drewniane konstrukcje.

Kościół jest na planie krzyża, a w szczycie jego bocznych ramion, na strychu znajdują się dwa rzędy okien, wpuszczających do wewnątrz sporo światła. Aby poprawić warunki bytowania na strychu kilku gatunkom przebywających tu nietoperzy, zainstalowane zostały specjalne przesłony. Ekipa LIFE Podkowiec+ odnowiła okna i zainstalowała je w sposób umożliwiający wlot nietoperzom, blokując równocześnie dostęp światła.

Zabezpieczono także kilka wrażliwych miejsc przed wpływem guana. Dla nietoperzy przygotowano miejsca przyczepu – płytki kamienne, które jak pokazało doświadczenie z projektu LIFE Podkowiec+, są w niektórych warunkach preferowane przez podkowce, mimo obecności drewnianych, nie heblowanych powierzchni. Zainstalowano także schron, gdzie będzie gromadzić się cieplejsze powietrze, oferując schronienie przy zimnej pogodzie.

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozdzielu – parafialna cerkiew greckokatolicka w Rozdzielu, wzniesiona w 1786 jest współużytkowana także przez rzymskokatolicką parafię w Lipinkach. Ponadto korzystają z niej podkowce małe, które, jak łatwo się domyślić, okupują część strychową budynku.

Ekipa projektu LIFE Podkowiec+ wykonała tu kilka adaptacji. Klasycznym już rozwiązaniem jest podwieszany schron różnicujący warunki termiczne i utrudniający dostęp drapieżników. Kilka miejsc przesiadywania podkowców zostało wyposażonych w kamienne kafle, co umożliwi im wybór odpowiedniego w danych warunkach termicznych miejsca przyczepu.

Dla eliminacji przeciągów i zbyt silnego oświetlenia zainstalowanych zostało kilka przesłon.

Żeby uniemożliwić nietoperzom przelot do innych pomieszczeń, a równocześnie zapewnić odpowiednią wentylację strychu, nad wejściem, które jest otworem w podłodze, zamontowana została klapa z siatką. Nad nią zainstalowano daszek zabezpieczający przed spadaniem guana.

Jesienią podkowce przygotowują się do zimy, którą prześpią w podziemnych schronieniach. Zimowanie nietoperzy można wprawdzie nazwać snem jedynie w uproszczeniu, jest to bowiem stan bardziej przypominający odrętwienie, torpor. (więcej…)
Na froncie i tylnej stronie okładki podkowiec mały. Wewnątrz wszystkie polskie gatunki nietoperzy, w różnych ujęciach i sytuacjach. To nowe wydawnictwo sygnowane przez OTON, (więcej…)
Przełom lata i jesieni obfitował w imprezy, na których podkowiec mały był ważnym gościem lub nawet współgospodarzem. (więcej…)
Nad miejscowością Sachsenburg górowały niegdyś dwa zamki, dolny (untere) i górny (obere), obecnie oba w ruinie. (więcej…)
Bad Frankenhausen to uzdrowiskowe miasteczko znane z produkcji guzików, kuracji solnych, krzywej wieży oraz Panoramy Wojny Chłopskiej, ulokowanej na pobliskim wzgórzu, na polu XVI-wiecznej bitwy. (więcej…)
W ramach projektu LIFE Podkowiec+ odbyła się druga już (niestety, ostatnia) wizyta studyjna pt. „przykłady wykorzystania obecności nietoperzy dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”, dla przedstawicieli instytucji i osób indywidualnych, których działania mają związek z ochroną podkowców i innych gatunków nietoperzy. (więcej…)
Powiat Kyffhäuser to najdalej na północ wysunięte stanowisko podkowca małego w Niemczech, a przy tym miejsce, gdzie podkowce mają zimowe i letnie kolonie w tych samych, ciepłych, gipsowych jaskiniach. (więcej…)
W ramach projektu LIFE Podkowiec+ odbyła się druga już (niestety, ostatnia) wizyta studyjna pt. „przykłady wykorzystania obecności nietoperzy dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”, (więcej…)