Raport z realizacji projektu

  • raport zawiera
  • uzasadnienieInformacje o biologii nietoperzy wyjaśniające zagrożenia, na jakie napotykają
  • działaniaOpis zrealizowanych działań
  • efektyinformacje o uzyskanych rezultatach projektu
  • ilustracjeRaport jest bogato ilustrowany