W początkowej fazie projektu następowały niewielkie zmiany personelu, po czym jego skład się ustabilizował.  
       Na zakończenie projektu personel tworzyli: