After LIFE Conservation Plan

Plan kontynuacji działań ochronnych po zakończeniu projektu LIFE Podkowiec+.
Plan taki nazywany jest z angielska After Life Conservation Plan.