Obecny budynek kościoła w Cieklinie powstał na przełomie XIX i XX stulecia i zastąpił wcześniejsze drewniane konstrukcje.

Kościół jest na planie krzyża, a w szczycie jego bocznych ramion, na strychu znajdują się dwa rzędy okien, wpuszczających do wewnątrz sporo światła. Aby poprawić warunki bytowania na strychu kilku gatunkom przebywających tu nietoperzy, zainstalowane zostały specjalne przesłony. Ekipa LIFE Podkowiec+ odnowiła okna i zainstalowała je w sposób umożliwiający wlot nietoperzom, blokując równocześnie dostęp światła.

Zabezpieczono także kilka wrażliwych miejsc przed wpływem guana. Dla nietoperzy przygotowano miejsca przyczepu – płytki kamienne, które jak pokazało doświadczenie z projektu LIFE Podkowiec+, są w niektórych warunkach preferowane przez podkowce, mimo obecności drewnianych, nie heblowanych powierzchni. Zainstalowano także schron, gdzie będzie gromadzić się cieplejsze powietrze, oferując schronienie przy zimnej pogodzie.