Projekt LIFE PODKOWIEC+ zyskał tytuł BEST LIFE NATURE PROJECT, czyli najlepszego projektu LIFE w kategorii projektów przyrodniczych. Komisja brała pod uwagę wiele kryteriów, takich jak korzyści dla środowiska, poziom innowacyjności, wykonalność ekonomiczną i potencjał replikacji w innych krajach. (więcej…)
To jeszcze nie koniec działań dla podkowca, to tylko koniec projektu LIFE Podkowiec+. Przez pięć lat PTPP „pro Natura” realizowało przedsięwzięcie dofinansowane przez mechanizm finansowy LIFE Unii Europejskiej i NFOŚiGW, (więcej…)
Jednym z ostatnich działań adaptacyjnych projektu LIFE Podkowiec+ była instalacja drzwi w wiśnickim zamku. (więcej…)
W realizacji projektu bardzo pomagają wizyty monitorujące. Jest to okazja do podsumowania i oceny stanu zaawansowania i prawidłowości realizacji przedsięwzięcia. (więcej…)
Kolonia lęgowa podkowca małego w dawnym domu wczasowym w Głuchołazach ma się dobrze. Właśnie został wyremontowany dach nad strychem, gdzie gromadzi się nawet do 140 dorosłych nietoperzy. (więcej…)
W konferencji podsumowującej projekt LIFE Podkowiec+ wzięli udział uczestnicy z Polski i 7 różnych krajów europejskich. (więcej…)
Na majówkę zabierz uśmiech i podkówkę;) Tak jak podkowiec!
Będziemy w Sudetach, Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Niskim, Gorcach i na Pogórzu Rożnowskim. (więcej…)
Rysując podkowca możesz wygrać koszulkę (T-shirt) Krainy Podkowca w ulubionym kolorze

(więcej…)

Kalendarium wydarzeń w Krainie Podkowca w 2018 r.

(więcej…)

Projekt LIFE Podkowiec+ zmierza do nieuchronnego zakończenia. Określenie „ostatni” dotyczy coraz to kolejnych rodzajów działań ochronnych. (więcej…)
Podkowiec mały to niekoronowany król Pogórzy.

To właśnie takie rejony – niewysokie góry, z lasami, budynkami i jaskiniami, (więcej…)

Projekt LIFE Podkowiec+ wszedł w fazę końcową. Nadal realizowane są działania w terenie: ostatni remont dachu, nasadzenia zieleni, modyfikacje oświetlenia obiektów zamieszkanych przez nietoperze, adaptacje siedlisk itp. Ale to już ostatni sezon takich prac. Nadeszła pora podsumowań. (więcej…)
W ochronę podkowca małego angażuje się wiele podmiotów. Obok udziału w działaniach projektu LIFE Podkowiec+ realizowane są także własne inicjatywy. (więcej…)
Warunki dla kolonii rozrodczych nietoperzy poprawiane są w kolejnych obiektach.

Na przełomie listopada i grudnia ekipa projektu LIFE Podkowiec+ zajęła się (więcej…)

Dawny Dom Wypoczynkowy Zacisze/Górnik od lat nie użytkowany przez ludzi, gości około 140 dorosłych podkowców małych. Jest to jedna z nielicznych kolonii tego gatunku w (więcej…)