W konferencji podsumowującej projekt LIFE Podkowiec+ wzięli udział uczestnicy z Polski i 7 różnych krajów europejskich.
W dniach 20 i 21 kwietnia osoby zainteresowane ochroną podkowców spotkały się w Bochni i Nowym Wiśniczu, aby wymienić doświadczenia.

W pierwszym dniu, w sesji porannej LIFE Podkowiec+ zaprezentowany został przez personel projektu. W sesji poobiedniej prezentowane były inne działania krajowe i zagraniczne. W trakcie przerw kawowych możliwe było bliższe zapoznanie się z wystawionymi urządzeniami i przykładowymi rozwiązaniami stosowanymi w projekcie.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wizyty terenowej na pięknym wiśnickim zamku, zamieszkałym przez podkowce małe. Aby umożliwić podkowcom przetrwanie i funkcjonowanie w obiekcie, przy jego równoczesnym wykorzystaniu turystycznym, przeprowadzonych tu było wiele adaptacji poprawiających warunki termiczne, oświetlenie, możliwość dostępu do kluczowych pomieszczeń i bezpiecznego wylotu w okoliczne tereny.

Duże zainteresowanie wzbudziła oferta zamku związana z nietoperzami – Bastion VR, czyli trójwymiarowa podróż po zamku lotem nietoperza oraz podziemna trasa turystyczna szlakiem podkowców.