Rysując podkowca możesz wygrać koszulkę (T-shirt) Krainy Podkowca w ulubionym kolorze

Regulamin konkursu plastycznego Moja Kraina Podkowca:
1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, z siedzibą we Wrocławiu (50-449), ul. Podwale 75.
2. Instytucją wskazaną przez organizatora do przeprowadzenia konkursu jest Sądeckie Centrum Informacji o Podkowcu Małym (SCIoPM), reprezentowane przez Zuzannę Długosz.
3. Celem konkursu jest zobrazowanie oczami uczestników wydarzeń związanych z ochroną Podkowca Małego.
4. Jury będzie oceniać barwność i realność przedstawienia. Przewiduje się przyznanie wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych:
a. Przedszkole: 3 wyróżnienia
b. Szkoła podstawowa: 1-3: 3 wyróżnienia
c. Szkoła podstawowa: 4-7: 3 wyróżnienia
d. Gimnazjum i starsi uczniowie: 3 wyróżnienia
e. Osoby dorosłe: 3 wyróżnienia

5. Prace na konkurs mają być tworzone co najmniej w formacie A4 (najbardziej pożądany rozmiar A3), techniką płaską (farby, kredki, wycinanki, naklejanki, kolaże, łączenie technik np. z materiałem, itp.
Na odwrocie należy podać:
a. Imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasę i szkołę.
b. Pseudonim pod jakim zgadza się na upublicznienie swojej pracy (lub własne imię i nazwisko)
c. Tytuł pracy
d. Telefon do kontaktu
e. Rozmiar ubrań jakie uczestnik nosi.

f. Przesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz zgodą na przetwarzanie danych WYŁĄCZNIE do przeprowadzenia konkursu .
6. Nie ma ograniczeń ilościowych, ani wiekowych.
7. Prace prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 18 kwietnia 2018r., pocztą, na adres: Zuzanna Długosz, ul. Rynek 22, 33-370 Muszyna z dopiskiem „SCIoPM-konkurs”. Organizator nie zwraca kosztów wysyłki.
Istnieje również możliwość przekazania prac, w trakcie akcji promocyjnych Krainy Podkowca.
8. Nagrodami są: koszulki Krainy Podkowca oraz drobne gadżety (stąd potrzebne jest podanie rozmiaru) oraz Dyplom.
BONUS: Dla klasy, która przyśle najwięcej prac konkursowych, organizator przewidział nagrodę specjalną: Spacer po Muszynie z przewodnikiem. W jego trakcie zostanie zrealizowana Podkowcowa Gra Miejska oraz zabawy i konkursy z nagrodami.
Nagroda nie obejmuje: organizacji wyjazdu, dojazdu, wyżywienia, noclegu i innych kosztów związanych z realizacją wycieczki. Usługa jest możliwa do realizacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z przewodnikiem: Zuzanna Długosz (Tel. 500-125-999).
9. Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż prac zgłoszonych do konkursu, odbędzie się w trakcie konferencji podsumowującej Projekt LIFE Podkowiec+. Odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2018r. , w Centrum Konferencyjno – Hotelowe & SPA Nowa Bochnia, Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia.
10. W Jury zasiądą: Renata Paszkiewicz – przewodnicząca, Andrzej Pytel, Piotr Firlej i Zuzanna Długosz.
11. Protokół wraz ze zdjęciami, z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie organizatora: www.podkowiecplus.pl w terminie niezwłocznym. Nagrodzeni zostaną poinformowani podczas rozmowy telefonicznej o wygranej. Nagrody zostaną przesłane pocztą.
12. Wszelkie niejasności, proszę wyjaśniać z osobą realizującą konkurs: Zuzanna Długosz, Tel. 500-125-999, dlugoszzuzanna@gmail.com