23 lipca 2013 roku odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas której zostanie podjęta ostateczna decyzja o współfinansowaniu przez ten Fundusz projektu PODKOWIEC+.
3 lipca 2013 r. Komisja Europejska w komunikacie prasowym ogłosiła decyzję o przeznaczeniu 281,4 mln euro na nowe projekty LIFE+ (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-643_pl.htm). (więcej…)