Projekt LIFE Podkowiec+ zmierza do nieuchronnego zakończenia. Określenie „ostatni” dotyczy coraz to kolejnych rodzajów działań ochronnych. Wyremontowany został ostatni z dziewięciu dachów, trwają adaptacje siedlisk w ostatnich schronieniach kolonii rozrodczych, nasadzane ostatnie drzewa, etc.

Załoga projektu modyfikuje oświetlenie i poprawia komfort cieplny na strychu cysterskiego opactwa w Szczyrzycu. Jest to jeden z najważniejszych obiektów w Polsce, dla podkowca małego i dla nocka orzęsionego. W dużej mierze, nietoperze zawdzięczają to przychylnemu nastawieniu Ojców Cystersów, którzy są jednymi z pierwszych laureatów Znaku Jakości Kraina Podkowca.

Pomalowane na czarno przepierzenia i przesłony blokują dostęp światła do strychu. Są tak ukształtowane, aby zbytnio nie zakłócać nietoperzom możliwości swobodnego wlotu.

Z kolei schrony i przepierzenia ograniczają lokalnie ruch powietrza. Zależnie od położenia schronu, zatrzymuje to powietrze chłodniejsze albo cieplejsze, niż na większości strychu, oferując nietoperzom możliwość wyboru miejsca, które im w danym momencie najbardziej odpowiada.