Designation:

Znak Jakości Kraina Podkowca 2017

Opactwo OO. Cystersów w Szczyrzycu

Na poddaszach budynków klasztoru i kościoła w Szczyrzycu od wielu lat znajdują schronienie kolonie rozrodcze podkowca małego, nocka orzęsionego i nocka dużego – gatunków uznawanych za najbardziej zagrożone w Europie.

Dzięki odpowiedzialnemu gospodarowaniu Opactwa, to jedno z najcenniejszych w Polsce stanowisk nietoperzy zachowane zostało w znakomitym stanie, a zamieszkujące strychy nietoperze pozostają w znakomitej kondycji.

Godna pochwały jest życzliwość, z jaką Laureat przyjmuje wizyty chiropterologów z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” regularnie monitorujących stan stanowiska oraz otwartość na propozycje związane z zapewnieniem jak najlepszych warunków bytowania koloniom nietoperzy.

Strona internetowa Opactwa.