W realizacji projektu bardzo pomagają wizyty monitorujące. Jest to okazja do podsumowania i oceny stanu zaawansowania i prawidłowości realizacji przedsięwzięcia. W tak rozbudowanym projekcie, jakim jest LIFE Podkowiec+, jest to szczególnie istotne.

W ramach mechanizmu finansowego LIFE do projektu przypisana jest jedna osoba, która mając pod opieką kilka projektów, dobrze je zna i jest w stanie skontrolować ich przebieg i doradzić w kwestiach ich prowadzenia. Monitorem Projektu Podkowiec+ jest pani Marta Kaczyńska. Właśnie odbyła ona ostatnią już w trakcie projektu wizytę monitorującą, podczas której przedyskutowała z personelem projektu stopień jego zaawansowania oraz udzieliła wskazówek, dotyczących przygotowania końcowych raportów i dokumentacji.

Pani Marta Kaczyńska odwiedziła również miejsca, w których jeszcze niedawno prowadzone były działania w terenie. Ostatni z 9 remontowanych dachów i ostatnia platforma na guano w Głuchołazach już służą podkowcom, które chętnie wróciły do wyremontowanego obiektu. W kaplicy w Gorzanowie, gdzie również zmieniane było poszycie dachu, podkowce zyskały także bezpieczny wlot, zabezpieczający wnętrze przed wpływem warunków atmosferycznych oraz nowe drzewa, wśród których są lepiej chronione przed atakami drapieżników, niż na otwartej przestrzeni. Przy remontowanych obiektach postawione zostały tablice informujące o przeprowadzonych działaniach i kontekście ich podjęcia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ochrona tych obiektów i ich otoczenia w formie obszarów Natura 2000, systemu ochrony najbardziej zagrożonych na obszarze UE gatunków i siedlisk.

Pani Marto, dziękujemy za wnikliwe i dogłębne kontrole, które były mobilizujące i pomocne w utrzymaniu założonego harmonogramu projektu.