To jeszcze nie koniec działań dla podkowca, to tylko koniec projektu LIFE Podkowiec+. Przez pięć lat PTPP „pro Natura” realizowało przedsięwzięcie dofinansowane przez mechanizm finansowy LIFE Unii Europejskiej i NFOŚiGW, przy zaangażowaniu środków własnych stowarzyszenia i przedsiębiorstwa PPMD.

Pełniejszy raport z realizacji projektu został zamieszczony wśród materiałów do pobrania.

Podsumowując, wyremontowanie dachów w 9 budynkach, pozwoliło zabezpieczyć letnie kolonie podkowców małych i nocków dużych oraz nocków orzęsionych. Zainstalowanie platform na guano w 7 obiektach pozwoliło zabezpieczyć strychy przed degradacją i tym samym warunków dla utrzymania ciągłości kolonii nietoperzy. Trzy zimowe stanowiska zabezpieczono kratami przed dostępem niepowołanych osób. Poprawiono warunki siedliskowe w 60 schronieniach letnich nietoperzy. Przerwy w trasach przelotów uzupełnione zostały nasadzeniami w otoczeniu
38 schronień letnich. Zmieniono oświetlenie 19 stanowisk letnich na korzystniejsze dla nietoperzy.

Działania projektu zyskały bezpośrednią kontynuację w postaci projektów realizowanych przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w trzech województwach. PTPP „pro Natura” przygotowało wniosek na kontynuację działań w kolejnych miejscach. Powstało szereg inicjatyw, które wspierają ochronę nietoperzy dzięki docieraniu do zwiedzających ważne obiekty i tereny na obszarze Krainy Podkowca.

Na tej stronie i na Facebookowym profilu programu ochrony podkowca małego w Polsce będziemy nadal, choć z konieczności mniej intensywnie, informować o dalszych działaniach i uzyskanych efektach projektu LIFE Podkowiec+