Jednym z ostatnich działań adaptacyjnych projektu LIFE Podkowiec+ była instalacja drzwi w wiśnickim zamku.
Dokładniej mówiąc, zestaw kilkoro drzwi wstawiono w podziemnych pomieszczeniach pod murami obronnymi. Miejsca te stwarzają znakomite warunki zimowania podkowców. Część z nich udostępniona jest do zwiedzania, co mogłoby prowadzić do płoszenia i niezwykle kosztownego dla nietoperzy wybudzania z hibernacji.

Wspólnie z Muzeum Ziemi Wiśnickiej i Gminą Nowy Wiśnicz wypracowane zostały zasady udostępniania trasy podziemnej, tak, aby nie szkodzić nietoperzom. W czasie hibernacji trasa jest zamknięta dla zwiedzających, a w pozostałym okresie, pomieszczenia ważne dla nietoperzy zamknięte zostały drzwiami, czyniąc je niedostępnymi dla postronnych, ale dzięki odpowiednim otworom, dostępnymi dla nietoperzy.

Drzwi poprawiają również mikroklimat podziemia, który zmieniłby się drastycznie po udostępnieniu trasy turystom.

Wraz z poprzednimi adaptacjami, zmiany poczynione w nowowiśnickim zamku uczyniły z niego prawdziwą podkowcową twierdzę. Zaciemnienia fragmentów strychów, konstrukcje poprawiające warunki termiczne, donice z drzewkami, poprawiające bezpieczestwo podczas wylotu na żerowiska, a ostatnio również modyfikacja iluminacji zamku i wspomniana tu adaptacja zimowiska poparte zostały szkoleniami dla przewodników i imprezami zorganizowanymi na Zamku. Muzeum wyposażone zostało także w sprzęt umożliwiający prezentacje dla zwiedzających. Tu właśnie, działa także unikatowa instalacja VR, przedstawiająca zamek okiem nietoperza.