W ramach projektu LIFE Podkowiec+ odbyła się druga już (niestety, ostatnia) wizyta studyjna pt. „przykłady wykorzystania obecności nietoperzy dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”, dla przedstawicieli instytucji i osób indywidualnych, których działania mają związek z ochroną podkowców i innych gatunków nietoperzy.

Końcowym miejscem w trakcie podróży była miejscowość Hohenburg, podobnie, jak przy poprzedniej wizycie studyjnej.

Tym razem w Hohenburgu spotaliśmy się nie tylko z burmistrzem i członkami partnerskich organizacji, ale również z przedstawicielką Rejencji Górny Palatynat (Oberpfalz). Naszym przewodnikiem po świecie podkowców dużych był kierownik projektu LIFE Große Hufeisennase Bayern, Rudolf (Rudi) Leitl.

Mieliśmy okazję zwiedzić leśne pastwiska, które przygotowane zostały na gruntach gminnych. Dzięki takiemu sposobowi zarządzania tym terenem, lepsze warunki mają krowy (więcej cienia w upalne dni i bardziej zróżnicowana pasza). Jest to też korzystniejsze dla podkowców dużych, które polują z zasiadki, zawisając na gałązkach drzew. A zwierzęce odchody, w których żerują ofiary podkowców, wysychają dużo wolniej. W zróżnicowanym środowisku większa jest też różnorodność przyrodnicza. Znajdują tu swe miejsce modraszki – motyle, których larwy rozwijają się w mrowiskach, dziewięćsiły, goryczki i wiele innych rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Rolniczą część projektu – opiekę nad pastwiskami i hodowlę krów przekazano w ręce lokalnego rolnika, pana Sebastiana Schallera. Prowadzi on gospodarstwo ekologiczne oraz restaurację i sklep. To bezpośredni związek między ochroną przyrody i gospodarką. Potrawy z krów rasy górnopalatyńskiej czerwonej były bardzo smaczne.

Podczas wieczornego podglądania wylotu nietoperzy obserwowaliśmy atak krogulca, próbującego schwytać jednego z wylatujących na żer nietoperzy, co na załączonym zdjęciu uwieczniła pani Paulina Dziendziel.

O podkowcach dużych z Hohenburga i projekcie LIFE donosiła ostatnio niemiecka telewizja ARD