W ramach projektu LIFE Podkowiec+ odbyła się druga już (niestety, ostatnia) wizyta studyjna pt. „przykłady wykorzystania obecności nietoperzy dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”, dla przedstawicieli instytucji i osób indywidualnych, których działania mają związek z ochroną podkowców i innych gatunków nietoperzy.

Na trasie znajdowały się trzy przystanki, przedstawione w oddzielnych notatkach:

1 – Północna Turyngia

2 – Meiningen, południowa Turyngia

3 – Hohenburg, Bawaria