Wprawdzie w listopadzie nietoperze jeszcze nie zapadły w „sen”, wykazują niekiedy nawet sporą aktywność, ale już gdzieś poza koloniami rozrodczymi. Ten okres wykorzystywany jest na poprawę stanu siedlisk letnich. Zespół projektu LIFE Podkowiec+ ma pełne ręce roboty przy pracach dostrajających schronienia do potrzeb nietoperzy.

Spośród obiektów, w których prowadzone są prace, pokazujemy tu kilka wybranych ze względu na ciekawe rozwiązania w zakresie adaptacji.

Bliższe informacje dostępne po wybraniu obiektu:


Cieklin – Kościół Rzymskokatolicki pod wezwaniem Św. Michała Archanioła


Łososina Górna – Kościół Wszystkich Świętych


Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozdzielu