Po raz 26. polscy chiropterolodzy zebrali się na konferencji poświęconej badaniom i ochronie nietoperzy. W programie znalazły się tradycyjne referaty i postery, ale także moderowane dyskusje na tematy związane z badaniami i ochroną nietoperzy. Każda z nich poprzedzona była fachowym wprowadzeniem. Panele dyskusyjne koncentrowały się na ochronie nietoperzy w budynkach, w lasach oraz na zagrożeniach związanych z infrastrukturą komunikacyjną i energetyczną. Tu już trudniej mówić o ochronie, gdyż większość z wypróbowywanych w świecie metod nie redukuje śmiertelności nietoperzy przy drogach i wiatrakach.

Tematyka wystąpień ustnych i posterowych była bardzo zróżnicowana, badacze stosują i proponują wiele nowych metod zarówno pracy w terenie, jak i analizy zgromadzonych danych, co po części ilustrują zdjęcia (dziękujemy Tomaszowi Jonderko i Iwonie Hryniuk za ich udostępnienie) wybranych posterów zamieszczone poniżej.

Polscy chiropterolodzy badają również nietoperze w innych krajach, takich jak Włochy, Ukraina, Madagaskar, Mauritius. Często uczestniczą w międzynarodowych programach badawczych.

Na konferencji prezentowane były imponujące osiągnięcia ukraińskiego ośrodka rehabilitacji nietoperzy, którego załoga po części studiuje w Polsce.

Pełny program konferencji można znaleźć na stronach organizatorów. A organizatorem sympozjum było Akademickie Koło Chiropterologiczne Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Konferencja odbyła się w Wieżycy, nad jeziorem Ostrzyckim.