Designation:

Znak Jakości Kraina Podkowca 2016

Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik

Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik, powołane z inicjatywy rodziny Rybczyńskich, jest organizatorem licznych spotkań autorskich, koncertów muzycznych, wydarzeń artystycznych, twórczych, imprez kulturalnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży. Organizacja ta zwraca również szczególną uwagę na ochronę przyrody i upowszechnianie działań proekologicznych.

Wśród przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie ważną rolę zajmuje ochrona stanowisk nietoperzy mieszkających w Wapienniku Łaskawy Kamień: podkowca małego, nocka dużego, a sporadycznie i innych gatunków.

W ramach projektu LIFE Podkowiec+ przeprowadzono remont dachu Wapiennika, a w ramach własnego projektu Stowarzyszenia, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały zamontowane kamery i monitory, dzięki którym prowadzony jest stały monitoring kolonii. W ramach tego projektu powstało również kilkadziesiąt budek dla nietoperzy.

Dzięki tym adaptacjom wielu turystów może dowiedzieć się więcej o nietoperzach. Jest to dla nich często pierwszy tak bliski kontakt z tymi zwierzętami. Stowarzyszenie podejmuje ciekawe akcje promocyjne i edukacyjne, wykonuje pieczątki z podkowcem, wykorzystując własnoręcznie czerpany papier, który uformowany na kształt nietoperzy jest pamiątką dla odwiedzających to miejsce osób. Ponadto prowadzi strony internetowe www.wapiennik.art www.chiropterium.com i na Facebooku, na których zamieszcza materiały z życia nietoperzy, w tym nagrania z monitoringu stanowisk ich bytowania, organizuje prelekcje i spotkania z chiropterologami.

Kraina Podkowca dyplom stowarzyszenie muzeum wapiennik