Designation:

Złoty Podkowiec 2016

Jan Wróblewski

Jan Wróblewski wniósł wieloletni wkład w zachowanie jednego z najcenniejszych polskich stanowisk podkowca małego znajdującego się w rejonie Głuchołazów w województwie opolskim. Stanowisko nietoperzy na terenie przedsiębiorstwa „Marmur” w Sławniowicach to najliczniejsza, spośród znanych w Polsce, kolonia rozrodcza podkowca małego oraz drugie co do wielkości zimowisko tego gatunku. To miejsce, skupiające blisko dziesięć procent krajowej populacji podkowca, jest cenne dla ochrony nietoperzy w skali całej Europy. Istnieje jako takie do dziś wyłącznie dzięki determinacji, przyrodniczej pasji i wrażliwości Laureata.

Złoty Podkowiec dyplom Wróblewski