Designation:

Złoty Podkowiec 2016

X. Zenon Tomasiak

Ksiądz doktor Zenon Krzysztof Tomasiak dzięki konsekwentnym staraniom o ochronę kolonii lęgowych i zimowisk oraz promowanie pozytywnego wizerunku nietoperzy zyskał przydomek „proboszcza od nietoperzy”. Jego starania o utrzymanie odpowiednich siedlisk wykraczały poza obręb kościoła parafialnego. Starał się zachować drzewa na trasach przelotów podkowców, udzielał też pomocy chiropterologom podczas ich badań, a sam będąc amatorem speleologii, wspierał ochronę jaskini Diabla Dziura, w której zimują podkowce i nietoperze z innych gatunków.

Złoty Podkowiec dyplom Tomasiak