Designation:

Złoty Podkowiec 2017

X. Jan Pipka

Ksiądz Jan Pipka jest proboszczem w parafii grecko-katolickiej w Krynicy Zdroju. Strych tamtejszej świątyni zamieszkują kolonie podkowca małego i nocka dużego, należące do najcenniejszych w regionie.

Wcześniej, jako proboszcz parafii p.w. Św. Dymitra w Śnietnicy, także pomógł w zachowaniu stanowiska podkowca małego.

Ksiądz proboszcz aktywnie propaguje ochronę nietoperzy, które żartobliwie nazywa swymi parafianami chętnie udzielając się w mediach, dzięki czemu dociera nie tylko do parafian, ale i całego społeczeństwa.