Designation:

Złoty Podkowiec 2016

Wojciech Sanek

Wojciech Sanek kierował pracami ciężkowickiego muzeum, prowadził wiele prelekcji i zajęć terenowych, zainicjował regularne Noce Nietoperzy i promował rozwieszanie budek dla tych ssaków.

Złoty Podkowiec dyplom W_Sanek