Designation:

Złoty Podkowiec 2016

Tomasz Kokurewicz

Dr Tomasz Kokurewicz od kilku dekad angażuje się w ochronę i badania nietoperzy oraz działalność edukacyjną i popularyzatorską promującą ochronę tej grupy zwierząt.

W szczególności, Laureat wniósł wkład w podwaliny ochrony podkowca małego w Polsce: opracowania naukowe i działania dla zachowania kilku z nielicznych znanych na początku lat 90-tych stanowisk tego gatunku, stały się inspiracją dla powstania Programu ochrony podkowca małego realizowanego do dziś przez PTPP „pro Natura”.

Złoty Podkowiec dyplom Kokurewicz