Designation:

Znak Jakości Kraina Podkowca 2017

Pieniński Park Narodowy

Pieniny to ostatnia ostoja, na której podkowiec mały przetrwał w Polsce.

Na terenie Pienińskiego Parku Narodowego i przy życzliwym wsparciu jego pracowników, miały miejsce pierwsze działania badawcze i ochronne, które stały się inspiracją powstania Programu Ochrony Podkowca Małego.

PPN zabezpieczył zimowiska nietoperzy, a także przeprowadził, we współpracy z PTPP „pro Natura”, eksperyment dostosowania poddasza nowego budynku dyrekcji Parku do potrzeb nietoperzy, dzięki czemu powstało nowe stanowisko podkowca małego w Pieninach.

Strona internetowa PPN.