Designation:

Złoty Podkowiec 2018

Peter Lina

Peter H.C. Lina należy do najbardziej znanych w Europie i na Świecie badaczy i aktywistów w ochronie nietoperzy. Obecnie pracuje w Centrum Naturalis w Lejdzie. Jest też motorem napędowym Europejskich Sympozjów Chiropterologicznych (EBRS), pomysłodawcą i współtwórcą BatLife oraz kluczowym członkiem wielu paneli, w tym EUROBATS.

Polski ruch chiropterologiczny wiele zawdzięcza Peterowi Linie, jego osobistemu wsparciu i poparciu na europejskiej arenie. Również badania naukowe i ochrona podkowca małego należą do dziedzin, których rozwój bez pomocy Petera byłby na pewno dużo trudniejszy.