Marzena Misaczek

Nauczyciel wychowania fizycznego, wicedyrektor ZSP w Rzuchowej. Pełni funkcję wiceprezesa ds. młodzieży przy Zarządzie Oddziału PTTK w Tarnowie. Posiada tytuł przewodnika beskidzkiego oraz instruktora krajoznawstwa. Przede wszystkim uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą – organizuje dla nich wycieczki, rajdy, przygotowuje do konkursów.