Designation:

Złoty Podkowiec 2018

Henry Schofield

Henry Schofield jest z całą pewnością światowym ekspertem w ochronie podkowców. Jego praca doktorska należy do podstawowych źródeł wiedzy o ekologii i etologii podkowca małego.

Jako główny specjalista ds. badań naukowych i ochrony przyrody w Vincent Wildlife Trust, Henry prowadził pionierskie w skali światowej projekty ochrony podkowców. Dzięki tym doświadczeniom, VWT wypracowało standardy, które w dużej mierze zostały zaadaptowane i wykorzystane w działaniach PTPP „pro Natura”, w tym w projekcie LIFE Podkowiec+.

Strona internetowa Vincent Wildlife Trust