Designation:

Znak Jakości Kraina Podkowca 2017

Diecezja Tarnowska

Na poddaszach świątyń Diecezji Tarnowskiej zamieszkuje znaczna część polskiej populacji podkowca małego. Obiekty te często są istotnym elementem dziedzictwa kultury i przyrody.

Dzięki odpowiedzialnemu gospodarowaniu tym dziedzictwem przez Diecezję Tarnowską, zachowane zostały liczne bezcenne stanowiska chronionych gatunków nietoperzy.

Wieloletnia współpraca kurii i poszczególnych parafii Diecezji z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura” w realizacji projektów Programu Ochrony Podkowca Małego udowodniła, że możliwa jest synergia w osiąganiu celów przyrodniczych, społecznych i ochrony dziedzictwa materialnego.

Strona internetowa Diecezji.