Designation:

Złoty Podkowiec 2017

Bożena Kotońska

Dr Bożena Kotońska, biolog z wykształcenia, jest małopolskim Regionalnym Konserwatorem Przyrody.

W ochronę przyrody angażuje się zawodowo i osobiście, inicjując programy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i wspierając inicjatywy zewnętrzne, na przykład organizacji społecznych.

Wsparcie udzielane realizacji Programu Ochrony Podkowca Małego w znacznym stopniu pomogło w realizacji jego celów.