Barbara Jagiencarz-Starzec

Z zawodu diagnosta laboratoryjny, z zamiłowania przewodnik beskidzki. Wielką jej pasją jest architektura drewniana (nie tylko małopolska) oraz cmentarze z okresu Wielkiej Wojny. Jako przewodnik angażuje się w imprezy organizowane przez tarnowski oddział PTTK.