Designation:

Złoty Podkowiec 2017

Andrzej i Jolanta Węgiel

Dr inż Andrzej Węgiel i mgr inż. Jolanta Węgiel, są z wykształcenia leśnikami i pracują w zawodzie, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ale są także chiropterologami, podróżnikami, społecznikami i popularyzatorami wiedzy przyrodniczej.

Są autorami wielu publikacji naukowych i popularnych, angażują się w ochronę przyrody, zwłaszcza nietoperzy.

Ich działalność znacznie przyczyniła się do odtworzenia populacji podkowca małego w Polsce i do zaplanowania kolejnych działań ochronnych, w tym Programu Ochrony Podkowca Małego.

Oboje mają znaczące osiągnięcia w popularyzacji wiedzy o nietoperzach i kształtowaniu przyjaznego nastawienia do tych zwietząt.