W kościele św. Mikołaja Biskupa we Wleniu zakończony został remont dachu i przywrócenie historycznego pokrycia łupkiem.

Aby nietoperze lepiej rozpoznały swoje dawne schronienie, w niektórych miejscach na nowe odeskowanie przybito część desek przesiąkniętych zapachem nocków.

Odbioru prac, w którym uczestniczyli przedstawiciele parafii ks. Krzysztof Madej, wykonawcy – p. Roman Rolka, Kurii Legnickiej – ks. Stanisław Szupieńko, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, delegatura Jelenia Góra p. Zbigniew Kudyba, Starosta lwówecki p. Marcin Fluder, Zamawiającego (czyli PTPP „pro Natura”) – koordynator projektu Podkowiec+ – Rafał Szkudlarek oraz nadzoru inwestorskiego – p. Tadeusz Świderski.

W odbiorze uczestniczyła także pierwsza grupa nietoperzy, które swoją obecnością zaświadczyły, że remont przeprowadzono prawidłowo. Na specjalnych podestach, zainstalowanych w ramach wcześniejszych projektów, uprzątniętych w zimie, pojawiły się już ich „podpisy” w postaci kupek guana. Odchody nocków dużych, to znakomity nawóz, którego na strychu wleńskiego kościoła przez cały sezon uzbiera się co najmniej 500 litrów.

wlen4 wlen5