3 lipca 2013 r. Komisja Europejska w komunikacie prasowym ogłosiła decyzję o przeznaczeniu 281,4 mln euro na nowe projekty LIFE+ (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-643_pl.htm). (więcej…)
6 lipca 2013