Znak Jakości „Kraina Podkowca”

  • OrganizatorPTPP pro Natura
  • ZgłaszającyDowolna osoba lub instytucja
  • KryteriumDzialalność sprzyjająca nietoperzom na obszarze Krainy Podkowca
PTPP „pro Natura” ustanowiło Znak Jakości „Kraina Podkowca” pomagający promować obszar, na którym żyją te nietoperze i wyróżniać instytucje, których działalność sprzyja nietoperzom.
Podmioty, które zostaną uznane przez Kapitułę Znaku za takie, których działania w znaczący sposób wpływają na ochronę lub świadomość potrzeby ochrony podkowca małego lub innych nietoperzy na obszarze Krainy Podkowca mogą otrzymać Znak Jakości Kraina Podkowca.
Prawo zgłaszania kandydatur do przyznania Znaku ma każda osoba i instytucja, nadsyłając je pisemnie do Kapituły na adres Biura Znaku (czyli PTPP „pro Natura”), podając nazwę zgłaszanego podmiotu, dane kontaktowe, w tym telefon, oraz uzasadnienie wyboru kandydata, wraz z informacjami o dokonaniach w zakresie określonym regulaminem.
Ponadto, indywidualnym osobom zaangażowanym w ochronę nietoperzy przyznawane jest wyróżnienie i medalion „Złoty Podkowiec”.
Kapituła Krainy Podkowca (wcześniej: Kapituła Podkowca Małego) dokonała wyboru pierwszych laureatów w marcu 2016r, wyniki ogłoszono podczas uroczystej gali 2 kwietnia w Mogilnie (gmina Korzenna). Kolejne uroczystości wręczenia wyróżnień miały miejsce w sierpniu 2016 roku w Wapienniku i w kwietniu 2017, na zamku w Nowym Wiśniczu.