Podstawowe dane

 • Tytuł projektuOchrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+)
 • AkronimLIFE Podkowiec+
 • Czas trwania1.07.2013-30.06.2018
 • ObszarPołudniowa Polska
 • Nr umowy w LIFELIFE12 NAT/PL/000060
 • Nr umowy w NFOŚiGW620/2013/Wn50/OP-WK-LF/D

PODKOWIEC+ był projektem łączącym ochronę przyrody z ochroną wartości krajobrazowych, kulturowych i społecznych. Jego przygotowanie poprzedziło kilkanaście lat prac Programu ochrony podkowca małego w Polsce – priorytetowego działania PTPP „pro Natura”, które stało się największym i najbardziej kompleksowym programem ochrony nietoperzy realizowanym w Polsce, a zarazem jednym z największych w Europie.

Finansowanie

Budżet projektu PODKOWIEC+ był oparty na kilku źródłach finansowania:

Czas trwania:

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2018.

Obszar realizacji:

Projekt PODKOWIEC+ realizowany był na obszarze pięciu województw:

 • Dolnośląskiego
 • Małopolskiego
 • Opolskiego
 • Podkarpackiego
 • Śląskiego

Działania